top of page
Team W Wildemanbuurt_04_edited.jpg
amsterdam-wildeman-breen-foto1.JPG

De Westelijke Tuinsteden was eens het nieuwe wonen in Amsterdam. Hier konden mensen genieten van rust, ruimte, groen, winkels, sport en recreatie. Veel van die woonkwaliteiten zijn nog steeds aanwezig, maar er is ook veel veranderd. Woningen voldoen niet meer aan de hedendaagse geluids- en islolatienormen. En met name dat laatste merkt iedereen in zijn portemonnee. Het blijkt dat er veel woningen van gelijke omvang en inrichting zijn. Veel woningtypes sluiten niet meer aan bij de vraag van huidige bewoners. De grote hoeveelheden openbare ruimte brengen beheersproblemen met zich mee. Delen van de Tuinsteden hebben te kampen met een slecht imago.

 

In de laatste decennia is er veel ‘aangepakt’. De Wildemanbuurt is een van de gebieden waar nog nauwelijks in is geïnvesteerd. De gemeente Amsterdam en de woningcorporatie Stadgenoot zijn in gesprek gegaan met bewoners van de buurt en hebben een vraag opgesteld om een stedenbouwkundig bureau aan te trekken die mee kan helpen vorm te geven aan een (diepgaande) aanpak van achterstanden en tekortkomingen en de buurt toekomst-proof te maken. Belangrijk hierbij is dat er woningen voor huidige bewoners moeten terugkomen, maar ook meer woningen worden toegevoegd om zo aan de nijpende woonvraag gehoor te geven en nieuwe bewoners naar dit gebied te trekken. Verder spreekt het voor zich dat de buurt klimaat adaptief wordt en de openbare ruimte een aantrekkelijke plek om te verblijven.

 

Team W dat bestaat uit BREEN stedenbouw, Dutch Architect, Niek Roozen Landscape en Studiospacious is door de gemeente, Stadgenoot en vooral ook een bewonersafgevaardiging gekozen om de vernieuwing van de buurt vorm te gaan geven. Het doel is om voor het einde van 2023 een gedragen globaal stedenbouwkundig plan ter goedkeuring te kunnen voorleggen. Om dit te kunnen bereiken is een intensief participatieproces opgezet.

OPDRACHTGEVER gemeente Amsterdam, Stadgenoot

PERIODE februari 2023 - heden 

SAMENWERKING Dutch Architect, Niek Roozen Landscape en Studiospacious

TYPE GEBIED Woonbuurt

TYPE PROJECT Stedelijke vernieuwing

amsterdam-wildeman-breen-centrale-as .jpg
amsterdam-wildeman-breen-toegankelijke-hoven.jpg
amsterdam-wildeman-breen-voordeuren-straat.jpg
amsterdam-wildeman-breen-structuur.jpg
amsterdam-wildeman-breen-foto3.JPG
bottom of page