top of page
waterplan-antwerpen-eilandje-05.jpg

Met het wegtrekken van havenbedrijven en binnenvaartschepen dreigt het karakter van de oude havengebieden van Antwerpen te verdwijnen. John Breen (toen in dienst van Urhahn) heeft een waterplan opgesteld om het nautische karakter van het havengebied vast te houden als basis voor transformatie en nieuwe ontwikkelingen. Het waterplan geeft houvast aan een rijke programmering van het watergebruik en de ruimtelijke indeling van de waterbekkens in het voormalige havengebied ’t Eilandje.  

  

Met de verstedelijking van het oude havengebied zal het nautisch gebruik langzaam verminderen vanwege overlast ten opzichte van nieuwe bewoners van het gebied. Hiermee ontstaat ruimte voor nieuwe gebruikers zoals recreatievaart, havenexcursies, maar ook waterevenementen zoals een concert op sportevenement op het water. Samen met Projectbureau Vrolijks is de legenda van mogelijke watergebruikers vergroot en is een ruimtelijke indeling binnen de bestaande bekkens opgetekend. Voor de veiligheid en overzichtelijkheid is er nadrukkelijk met de herinrichting van de kades afgestemd.  

OPDRACHTGEVER Stad Antwerpen

PERIODE ontwerp 2003-2004, realisatie: 2004-heden 

SAMENWERKING John Breen (in dienst van Urhahn) met Projectburo Vrolijks

TYPE GEBIED Stedelijk, Waterkant 

TYPE PROJECT Waterplan (plangebied 155 ha)

waterplan-antwerpen-eilandje-maaiveld.JPG
waterplan-antwerpen-eilandje-2022-04.JPG
waterplan-antwerpen-eilandje-impressie.jpg
waterplan-antwerpen-eilandje-2022-06.JPG
waterplan-antwerpen-eilandje-2022-03.JPG
waterplan-antwerpen-eilandje-watergebruik.JPG
waterplan-antwerpen-eilandje-2022-05.JPG
bottom of page