top of page
Beemster-visies.jpg

Voor de dorpen in de Beemster heeft BREEN stedenbouw samen met gemeente, Urhahn, Ferwerda, dorpsbewoners en direct belanghebbenden toekomstvisies opgesteld. Werelderfgoed Beemster heeft een bijzondere geschiedenis. Maar het is ook een gebied waar wordt gewoond en gewerkt. De waarden uit het verleden en de condities voor een leefbare en werkbare toekomst zijn samen met de inwoners, ondernemers, verenigingen en andere belanghebbenden opgehaald in een uitgebreid participatieproces. De betrokkenheid was groot omdat de mensen veel waarde aan hun directe woonomgeving en gemeenschap hechten. 

 

De visies reflecteren de ideeën van de bewoners en belanghebbenden en verbeelden de ruimtelijke mogelijkheden. Ze zijn meegegeven aan Purmerend, de gemeente waar de Beemster deel van uitmaakt sinds 2022. 

 

Middenbeemster staat voor grote opgaven zoals een flinke woningbouwuitbreiding, uitbreiding en nieuwe locatie van de school, de toekomstwaarde van de bedrijven binnen de bebouwde kom en de verkeersveiligheid rond de centrale kruising. Hierover zijn beslissingen genomen en is draagvlak ontstaan tijdens het proces.    

 

Zuidoostbeemster ligt strak tegen Purmerend aan. Winkels en scholen op fietsafstand. Toch werd duidelijk dat de inwoners van Zuidoostbeemster graag een eigen dorp blijven.  

 

Noordbeemster en Westbeemster zijn kleine kernen in de polder. De mensen wonen direct omringd door agrarische gronden. In beide dorpen is de mogelijkheid voor bescheiden woningbouwontwikkeling onderzocht. Er is vraag naar woonruimte voor zowel ouderen als kinderen-van. Zij willen onderdeel van de dorpsgemeenschap blijven. In beide dorpen is daar op een unieke manier ruimte voor aangewezen.  

Lees meer over deze visies op de website Visie van Beemster

OPDRACHTGEVER gemeente Beemster, later gemeente Purmerend

PERIODE april 2019 - oktober 2021 

SAMENWERKING Urhahn stedenbouw en strategie, Petra Ferwerda Communicatie 

TYPE GEBIED Dorps

TYPE PROJECT (Toekomst)visie, Participatie

Beemster-Visiekaart-Westbeemster.jpg
Beemster-Visiekaart-Middenbeemster.jpg
Beemster-foto-12.JPG
Beemster-foto-04.JPG
Beemster-foto-05.JPG
Beemster-foto-10.JPG
Beemster-foto-08.JPG
Beemster-foto-03.JPG
Beemster-foto-02.JPG
bottom of page