top of page
schellinkhout-breen-foto2.JPG

Nadat de lokale voetbalvereniging er mee is gestopt ontstaat er ineens ruimte om over een kleine dorpsuitbreiding na te denken. BREEN stedenbouw heeft met de gemeente nagedacht over een passende ontwikkelmogelijkheid. Ideeën zijn met het dorp besproken en allianties zijn bij de gemeente aan tafel gekomen om gedachten en reacties uit het dorp uit te wisselen. Dit heeft ertoe geleid dat medio 2023 een concept stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan ter vaststelling worden voorgelegd.

 

De dorpsuitbreiding wordt een herkenbare jaarring in Schellinkhout. Naast het oude lint met agrarische- en woonbebouwing, de kerk midden in het dorp, een eerste uitbreiding in de jaren 70 wordt nu een compacte uitleg gerealiseerd met kenmerken van het oude lint, de jaren 70 buurt en hedendaagse woonwensen. De ruimtelijke structuur is open en legt daarmee een verbinding tussen het dorp en het omliggende open polderlandschap. Daarnaast wordt een directe relatie met de historische Westfriese Omringdijk gelegd. De dorpsuitbreiding maakt Schellinkhout zichtbaar vanaf de dijk. Anderzijds zien de nieuwe bewoners en bezoekers iedere dag waar Schellinkhout ligt: aan de voet van de dijk, in een polder. De dorpsuitbreiding gaat hiermee optimaal op de omliggende karakteristieken en kwaliteiten in.

OPDRACHTGEVER gemeente Drechterland

PERIODE januari 2021 - heden

SAMENWERKING 3D beeld – Yente van der Voort

TYPE GEBIED Dorps 

TYPE PROJECT Participatie, Stedenbouwkundig plan, Beeldkwaliteitsplan

schellinkhout-breen-plan.png
schellinkhout-breen-structuur.png
bottom of page