top of page
enkhuizen-zilverstraat-bouwenvelop.jpg

In het oostelijk deel van de oude binnenstad van Enkhuizen ligt al enige decennia een locatie braak. De gemeente wil actief tot een kwalitatieve invulling van deze plek komen. Hiervoor is een ontwikkelkader opgesteld en zijn marktpartijen uitgenodigd een plan te maken.  

  

Omdat de locatie onderdeel is van het beeldbepalende havengebied van de stad heeft de gemeente BREEN gevraagd een aantal ruimtelijke en programmatische uitgangspunten op te stellen. Hiervoor is een integrale verkenning door BREEN, Coup en ModCity uitgevoerd. Die verkenning heeft inzicht gegeven in de ruimtelijke en programmatische bandbreedte. BREEN en Coup hebben de ontwikkelcondities vertaald in eisen en wensen voor een aanbestedingsdocument. Dit document heeft een grote groep geïnteresseerden bij de gemeente gebracht. Met deze geïnteresseerde marktpartijen is een proces doorlopen om van veel naar vijf en vervolgens drie partijen te komen. De drie partijen is gevraagd een integraal ontwikkelverhaal voor de locatie op te stellen.  

 

Dit heeft tot drie schitterende plannen geleid waaruit, samen met een vertegenwoordiging van omwonenden, één winnaar is gekozen. Het winnende plan van Henselmans laat zien dat het mogelijk is om binnen de vooraf gestelde bandbreedte tot een realistisch plan te komen. Anno 2023 worden ontwikkelafspraken gemaakt om tot realisatie te komen.  

OPDRACHTGEVER gemeente Enkhuizen

PERIODE 2019 - 2022 

SAMENWERKING Coup, ModCity

TYPE GEBIED Stedelijk, waterkant

TYPE PROJECT Ontwikkelplan, Aanbestedingsprocedure, Supervisie

enkhuizen-zilverstraat-foto-01.JPG
enkhuizen-zilverstraat-locatie.jpg
enkhuizen-zilverstraat-henselmans-schets.jpg
bottom of page