top of page
enkhuizerzand-supervisie-01.jpg

Aan de noordoostzijde van Enkhuizen ligt een buitendijks gebied met recreatieve voorzieningen: een zwembad, Sprookjeswonderland, sportvelden, een camping en strand. 

De camping is verplaatst en de kustlijn wordt aangepast om de stroming (en daarmee de zandafslag) te beïnvloeden. Op de plek van de camping wordt een park met vakantiehuisjes ontwikkeld. 

Cultuurhistorie, recreatief potentieel, openbare toegankelijkheid en economisch perspectief gaan hier hand in hand. Om de ruimtelijke kwaliteit en samenhang te borgen heeft de gemeente Enkhuizen John Breen gevraagd stedenbouwkundige supervisie te voeren. 

OPDRACHTGEVER gemeente Enkhuizen

PERIODE 2019 - heden 

TYPE GEBIED Stedelijk, Waterkant

TYPE PROJECT Supervisie 

enkhuizerzand-supervisie-05.JPG
enkhuizerzand-supervisie-04.JPG
enkhuizerzand-supervisie-02.JPG
bottom of page