top of page
flexwoningen-breen-03.png

Begin jaren 20 worden gekenmerkt door een enorme druk op de woningmarkt. Grote vraag leidt tot hoge prijzen en dat maakt het voor starters onmogelijk een eigen woning te vinden. Dit wordt extra bemoeilijkt door mensen die om allerlei redenen moeten vluchten. Om snel ruimte op de markt te creëren worden er in veel gemeenten tijdelijke (flex)woningen geplaatst. Voor BREEN betekent tijdelijk niet dat er minimale aandacht aan de woonomgeving moet worden geschonken. Hoe tijdelijk ook, het huis moet een thuis zijn. Je moet in contact kunnen staan met je buren, je dorp en voorzieningen binnen bereik hebben. De directe woonomgeving moet ruimte bieden aan groen en ontmoetingsmogelijkheden. Parkeerruimte wordt daarom achter de woningen gevonden. 

 

BREEN heeft voor diverse West-Friese gemeenten tijdelijke woonomgevingen ontworpen. Voor de eerste toestroom van mensen uit Ukraine heeft BREEN belangeloos ontwerpen gemaakt.  

OPDRACHTGEVER Enkhuizen, Stede Broec, Drechterland en op eigen initiatief 

PERIODE 2021-2023 

TYPE GEBIED Dorps

TYPE PROJECT Stedenbouwkundig plan

flexwoningen-breen-06.png
flexwoningen-breen-07.png
flexwoningen-breen-04.png
flexwoningen-breen-05.png
flexwoningen-breen-02.png
flexwoningen-breen-08.png
bottom of page