top of page
florapark-westeinde-breen-foto2.JPG
florapark-westeinde-breen-foto1.JPG

Wonen aan of nabij het water. Winkels en scholen op fietsafstand. Een treinstation en bushaltes. Grote variatie aan woningtypen. Dat gaat het de nieuwe woonwijk op de grens van Stede Broec en Enkhuizen worden.

 

De vraag naar woningen in het oostelijke deel van Westfriesland is groot. Binnen de stads- en dorpskernen wordt gezocht naar inbreidingsmogelijkheden. Daarnaast zijn er een paar flinke uitleglocaties waar plannen worden voorbereid. Florapark-Westeinde is een uitbreiding van Stede Broec én Enkhuizen. Het project wordt integraal door beide gemeentes uitgewerkt. 

 

BREEN stedenbouw en Urhahn stedenbouw en strategie zijn al enige jaren betrokken als gemeentelijk adviseurs om het proces tussen een drietal ontwikkelaars en de gemeentes te begeleiden. Namens de twee gemeentes heeft BREEN een ontwikkelkader voor verdere uitwerkingen opgesteld. Dit Ambitie, Uitgangspunten en Randvoorwaarden document vormt de basis voor de toetsing van stedenbouwkundige uitwerkingen.

 

De kern van het ontwikkelkader wordt gevormd door de kenmerkende structuur van de voormalige vaarpolder. Dat is een netwerk van waterlopen die vroeger als transportwegen van agrarische producten werd gebruikt, maar nu een belangrijke basis voor de waterhuishouding (opvangen en afvoeren van regenwater) en recreatief medegebruik vormt. Wonen in dit ontwikkelgebied zal altijd zijn gekoppeld aan dat waternetwerk dat wordt uitgebreid met nieuwe waterlopen en verbreed met groenstructuren. Naast wonen in een herkenbaar gebied wordt Florapark-Westeinde daarmee een toekomstbestendig woongebied.

OPDRACHTGEVER gemeente Stede Broec, gemeente Enkhuizen

PERIODE 2021 – heden 

SAMENWERKING Urhahn stedenbouw en strategie

TYPE GEBIED Stedelijk, Dorps 

TYPE PROJECT Participatie, Ontwikkelplan, Supervisie

florapark-westeinde-breen-plankaart.jpg
florapark-westeinde-breen-lv-structuur.jpg
florapark-westeinde-breen-foto4.JPG
bottom of page