top of page
almelo-indie-fabriekshallen-breen.JPG

In 2005 is John Breen in dienst van Urhahn gestart met het opstellen van een Ontwikkelplan voor voormalig textielcomplex Indië naar woningbouw met werkfuncties, voor eigenaar Ter Steege Vastgoed. In dat ontwikkelplan vormen bestaande karakteristieke elementen de basis voor een nieuw stukje Almelo.  

 

Het is een gebied waar vele inwoners van de stad gedurende enkele generaties hebben gewerkt. Het gebied is daarmee sociaal en economisch verbonden met de geschiedenis van de stad. Die geschiedenis kan worden toegelicht en doorverteld aan de hand van bewaarde karakteristieke gebouwen, fabrieksstraatjes, een stoftoren, oude bestrating die is hergebruikt en dat alles dooraderd met enkele imposante bomen. In 2009 is het Ontwikkelplan Indië Almelo door de gemeente vastgesteld. Anno 2023 is merendeel van de geplande 650 woningen gebouwd, zijn de meeste straten ingericht en hebben zich nieuwe bedrijven gevestigd. Het is een levendig en gewild stuk binnenstad geworden.  

 

In 2016 is BREEN stedenbouw door Ter Steege gevraagd als supervisor voor de uitwerking van deelgebieden op te treden. Tevens heeft BREEN een studie naar hergebruikmogelijkheden van nog resterende industriële gebouwen opgesteld. In het Ontwikkelplan was reeds een aantal gebouwen en gevels aangewezen voor behoud. Gedurende de ontwikkeling had Ter Steege ervaren dat het industrieel erfgoed een belangrijke meerwaarde voor de gebiedsontwikkeling opleverde. De studie toonde aan dat nog enkele aanvullende gebouwen en authentieke fabriekselementen zouden kunnen worden opgenomen in de nieuwbouwplannen. Achteraf kunnen we stellen dat de factor tijd in het voordeel van het behoud is gebleken.  

 

Naast het behoud van bestaande gebouwen, delen van gebouwen en bomen zijn er ook nieuwe elementen toegevoegd. In het oog springend zijn twee waterbekkens aan het Overijssels Kanaal. Water is belangrijk geweest voor transport in de tijd van de textielindustrie. Water in de stad is nu een dankbaar thema om aantrekkelijke verblijfsplekken te realiseren. In Indië is het wateroppervlak vergroot en voorzien van verschillende soorten kades en oevers. Op het schakelpunt met de oude binnenstad is een stadsstrandje ingericht. Hier vermengen zich de lokale bewoners met bezoekers uit de binnenstad.  

 

Het plan is al bijna 20 jaar oud, maar nog steeds een solide basis voor deeluitwerkingen. Het succes van het Ontwikkelplan zit hem in de precisie van een ruimtelijk raamwerk en een beschrijving in bandbreedtes voor de ontwikkelgebieden. Dat laatste laat de mogelijkheid om op veranderingen in de woonvraag in te spelen. Het resultaat is een woongebied waar een grote diversiteit aan bewoners een plek heeft gevonden.  

OPDRACHTGEVER Ter Steege Vastgoed

PERIODE 2005 – heden 

SAMENWERKING Witteveen+Bos, Beaumont communicatie

TYPE GEBIED Stedelijk, Waterkant, Werkgebied 

TYPE PROJECT Ontwikkelplan, Stedenbouwkundig ontwerp deelgebieden, Ruimtelijke verkenning, Openbare ruimteontwerp, Supervisie

fabriek_almelo.jpg
almelo-indie-weverij-breen.jpg
almelo-indie-concept-breen.jpg
almelo-indie-maquette1-breen.JPG
almelo-indie-binnenstad-breen.jpg
almelo-indie-ontwikkelkaart-breen.jpg
almelo-indie-vastgoedprijs.png
almelo-indie-publiciteit1-breen.JPG
almelo-indie-publiciteit2-breen.JPG
almelo-indie-straatje2-breen.JPG
almelo-indie-gevel-breen.JPG
almelo-indie-denktank-breen.JPG
bottom of page