top of page
medemblik-dek-terrein-foto-03.JPG

Voor de voormalige voetbalvelden van DEK in Medemblik is in 2016 een gebiedsvisie opgesteld (door John Breen in dienst van Urhahn) en vervolgens een bestemmingsplan. Dit vormde de basis voor een definitieve verkaveling en civieltechnische voorbereiding. 

  

BREEN stedenbouw is vervolgens gevraagd de visie tot in stedenbouwkundig detail uit te werken. Dit werd het vertrekpunt voor technische uitwerking én kavelverkoop. Naast een helder stedenbouwkundig plan stelde BREEN ontwikkelregels voor de bebouwing op (beeldkwaliteitseisen). 

  

Bij de uitwerking staan duurzaamheid en herkenbaarheid hoog op de agenda. Het plangebied ligt enigszins geïsoleerd maar nabij het centrum van Medemblik. Deze karakteristiek is stedenbouwkundig vertaald in een woonbuurtje met een sterk eigen karakter. Zichtbaarheid en beleefbaarheid van water is daarbij een belangrijk element. De inrichting van de openbare ruimte benadrukt dit. 

 

Anno 2023 is de buurt in aanbouw.  

  

BREEN stedenbouw heeft een vergelijkbaar proces en stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan gemaakt voor het voormalige voetbalterrein van Rijssen Vooruit in Rijssen. 

OPDRACHTGEVER gemeente Medemblik

PERIODE Ontwerp: 2019-2021, bouw: 2021-2024 

TYPE GEBIED Dorps

TYPE PROJECT Visie, Participatie, Stedenbouwkundig plan, Openbare ruimte ontwerp, Beeldkwaliteitsplan, Supervisie

medemblik-dek-terrein-foto-05.JPG
medemblik-dek-terrein-breen-maaiveldplan.png
medemblik-dek-terrein-breen-tekening-04.png
medemblik-dek-terrein-breen-tekening-03.png
medemblik-dek-terrein-breen-tekening-02.png
medemblik-dek-terrein-foto-02.JPG
medemblik-dek-terrein-breen-impressie.jpg
bottom of page