top of page
MensenWerk-sessie-03.JPG

Hoe kan in de MRA wonen en werken worden gemengd zolang woningbouw een enorme stempel op toekomstige ontwikkelingen drukt? BREEN stedenbouw heeft het team van The Spontaneous City International (SPcitI) versterkt bij haar studie naar de mogelijkheden en opgaven voor werken in de stad, MensenWerk. BREEN heeft hiervoor een reeks werksessies georganiseerd (voorbereiding, analyses, werksessieleiding, etc). 

 

De publicatie MensenWerk is een aanzet tot actie om ruimte te geven aan de toekomst van werk. Het nodigt ontwikkelaars, overheid, politiek, bedrijfsleven, burgers en andere belanghebbenden uit om hierover mee te denken. Het pretendeert niet de oplossing te bieden, maar agendeert de opgave en biedt een eerste handelingsperspectief voor het succesvol vormgeven van de transitie van werk. De belangrijkste uitdagingen die in de publicatie worden gekenschetst zijn: 

  • Organiseer een rijk scala aan complementaire werk-leefmilieus 

  • Optimaliseer de mix van elkaar versterkende functies 

  • Pak de transitie van werk integraal op met andere grote uitdagingen 

  • Maak het onbekende operationeel; van de regionale schaal tot en met het gebouw 

  • Formuleer een gezamenlijke ambitie en deel de verantwoordelijkheden 

OPDRACHTGEVER SPcitI

PERIODE 2017 – 2019 

TYPE GEBIED Stad

TYPE PROJECT Werksessies, Bijdrage publicatie

MensenWerk-sessie-02.jpg
MensenWerk-omslag.png
MensenWerk-uitdaging1.png
bottom of page