top of page
marina-nieuwpoort-landschap-stad_edited.jpg

Met een uitbreiding van de jachthaven zou Nieuwpoort (België) haar positie binnen de recreatievaart langs de Noordzeekust willen versterken. Dit is een uitgelezen kans om de binnenstad van Nieuwpoort te versterken en beter met het water te verbinden.  

 

John Breen (toen werkzaam bij Urhahn) was gevraagd deel uit te maken van een internationaal team vanwege zijn expertise in stedelijke havengebieden en het opstellen van waterplannen (in Hasselt en Antwerpen). Het Brusselse SUM was hoofdaannemer, Marina Yachting vertegenwoordigde de technische kant en ARJM de typologische kennis.  

 

Het team heeft in geconcentreerde ontwerpsessies samenhangende verhalen en schetsontwerpen geleverd. De opdrachtgevers mochten bij alle sessies aanwezig zijn. Na het opstellen van een visie op de ontwikkelkansen van haven en stad is een schetsontwerp gemaakt. Dit product is stap voor stap verder gedetailleerd en als conceptplan vastgesteld. Hiermee werd helderheid gecreëerd richting huidige gebruikers van het ontwikkelgebied. In het plan is ook een langzaam verkeerbrug opgenomen. Dit is een belangrijk element om stad en haven fysiek dichter bij elkaar te krijgen. 

OPDRACHTGEVER Stad Nieuwpoort, Provincie West-Vlaanderen, Agentschap voor maritieme dienstverlening en kust

PERIODE 2013-2015 

SAMENWERKING SUM , ARJM, Marina Yachting Consultant

TYPE GEBIED Stedelijk, Waterkant

TYPE PROJECT Visie, Stedenbouwkundig ontwerp

marina-nieuwpoort-schets 1.jpg
marina-nieuwpoort-schets 2.jpg
marina-nieuwpoort-schets 3.jpg
marina-nieuwpoort-bruggen.jpg
marina-nieuwpoort-plankaart.jpg
bottom of page