top of page
NOVI verdichten.png

Om tot een verscherping van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) te komen is het zaak een goed beeld te hebben van de ‘claims’ van de verschillende ontwikkelingen op de fysieke leefomgeving, en vervolgens na te gaan hoe de verschillende beleidsopties daarop ingrijpen. BREEN stedenbouw heeft dit uitgewerkt samen met Decisio, Twynstra Gudde en SWECO. 

OPDRACHTGEVER Rijk

PERIODE april-juni 2018 

SAMENWERKING Decisio (hoofdaannemer), Twynstra Gudde en SWECO

TYPE GEBIED Nederland

TYPE PROJECT (Toekomst)visie

NOVI verdeling opp.png
NOVI schema.png
bottom of page