top of page

Intensiveren is het credo in de Visie NZKG 2040. Hiermee blijven bestaande gebiedskwaliteiten zo veel mogelijk in hun waarde en ontstaat er toch ruimte voor ontwikkeling en daarmee concurrentiekracht tussen internationale metropolen. Om de intensivering gedurende de komende jaren inzichtelijk te maken is een monitor opgesteld. 

 

John Breen heeft (toen in dienst van Urhahn) in samenwerking met Decisio een nulmeting opgesteld. Om de juiste indicatoren voor het inzichtelijk maken van ruimtelijke ontwikkelingen samen te stellen is een pilotgebied meegegeven. Het gebied IJmond-Zuid is overzichtelijk en hiervan is veel informatie bekend. In een reeks gesprekken met de Werkgroep Ruimte Intensivering NZKG zijn de meest relevante indicatoren en een systematiek voor een (meer kwalitatieve) gebiedstypering opgesteld. Deze opzet is tussentijd getest tijdens een congres waar veel stakeholders uit het gebied aanwezig waren. 

 

In 2015 is de nul-meting van de werkgebieden in het gehele Noordzeekanaalgebied uitgevoerd. Volgens de opgestelde systematiek kan op een eenduidige manier een periodieke meting worden verricht om te zien of, waarom en waardoor er zich ontwikkeling in het gebied voordoen. Dit inzicht moet het bestuursplatform in staat stellen beslissing te nemen die tot een toename van intensivering moet gaat leiden of eventueel een uitbreiding van het havenareaal toe te staan om daarmee ruimte te bieden aan het versterken van de metropolitane economie. 

 

In de animatie worden de achtergrond en de doelen van de monitor toegelicht. 

OPDRACHTGEVER Bestuursplatform Noordzeekanaalgebied, namens deze het Projectbureau Noordzeekanaalgebied

PERIODE 2015 

SAMENWERKING Decisio (hoofdaannemer)

TYPE GEBIED Waterkant, Werkgebied, Regio (Omvang pilotgebied: 125 ha, gehele gebied: 2500 ha) 

TYPE PROJECT Ruimtelijke verkenning, (Toekomst)visie

monitor-ruimteintensivering-nzkg-oude-foto.png
monitor-ruimteintensivering-nzkg-oever.jpg
monitor-ruimteintensivering-nzkg-ijmuiden.JPG
monitor-ruimteintensivering-nzkg-houtloods.JPG
monitor-ruimteintensivering-nzkg-nieuwbouw.JPG
bottom of page