top of page
Zaanse-schans-04.png

BREEN heeft samen met de gemeente Zaanstad en de Stichting Zaanse Schans een ontwikkelstrategie voor de Zaanse Schans opgesteld. De Zaanse Schans is van groot cultureel belang en een toeristische trekker van formaat. De samenwerkende partijen zijn erin geslaagd om in goed en intensief overleg tot een gedragen plan te komen waarbinnen de belangen van de vele betrokken partijen zowel op de korte als de lange termijn geborgd zijn.  

 

Het idee een gebied in te richten om karakteristieke Zaanse gebouwen te kunnen behouden stamt uit de jaren 1920. In de jaren ’60 is met de aanleg gestart. Men sprak toen over een ‘houtreservaat’. Een plek waar unieke en vaak bedreigde houten gebouwen worden bewaard en tentoongesteld. Dit alles in een stedenbouwkundige setting die vergelijkbaar is met de verstedelijking langs de Zaan in de voorgaande eeuwen. Waar de Zaanse Schans in de beginjaren vooral door mensen uit de buurt en de regio werd bezocht is de laatste decennia een groeiende belangstelling op nationaal en internationaal niveau te zien. Met de groeiende welvaart met name in Aziatische landen die zich verder lijkt te ontwikkelen is het de verwachting dat de huidige 1,9 miljoen bezoekers snel richting de 3 miljoen zal groeien. 

 

Het doel van de gemeente en de Stichting Zaanse Schans is het unieke karakter met bijbehorende schaal en openbaarheid te handhaven. Daartoe is een ontwikkelstrategie opgesteld. BREEN is gevraagd enkele thema’s als parkeren, loopstromen en entreesituatie ruimtelijk en functioneel te onderzoeken. Hiernaast heeft BREEN varianten ontworpen die mogelijk tot een oplossing kunnen leiden. De varianten zijn in een breed gezelschap van belanghebbenden besproken en gewaardeerd. Op basis hiervan heeft BREEN een ontwikkelscenario opgesteld. 

OPDRACHTGEVER Gemeente Zaanstad

PERIODE 2016 - 2019 

TYPE GEBIED Cultuurhistorisch dorp

TYPE PROJECT Ruimtelijke verkenning, (Toekomst)visie, Ontwikkelstrategie

Zaanse-schans-02.png
Zaanse-schans-06.png
bottom of page