top of page
soest-werkgebied-02.jpg

Hoe kunnen vragen en ambities voor Soester werkgebieden worden vormgegeven? BREEN en Decisio hebben onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om drie reeds intensief gebruikte bedrijventerreinen van Soest te intensiveren, verkleuren en/of te transformeren. Naast deze programmatische opgave werden ook landelijke vraagstukken als energietransitie en klimaatadaptiviteit meegenomen.  

Tijdens een wandeling door de drie gebieden kwam al snel een beeld van intensief ruimtegebruik op. Kan er nog wel meer bij? En waar creëren we ruimte voor groen en regenwateropvang? De kennis van ons team werd ingezet en als leidraad voor gesprekken op tafel gelegd. Samen met de gemeente en sleutelfiguren zijn adviezen beschreven voor de korte, middellange en langere termijn. 

Het team van Decisio en BREEN heeft ook in Zaanstad een vergelijkbaar onderzoek gedaan naar werkgebieden. 

OPDRACHTGEVER gemeente Soest

PERIODE oktober 2021 – mei 2022 

SAMENWERKING Decisio (hoodfaannemer)

TYPE GEBIED Werkgebied

TYPE PROJECT Ruimtelijke verkenning, (Toekomst)visie 

soest-werkgebied-04.JPG
soest-werkgebied-03.jpg
soest-werkgebied-07.JPG
soest-werkgebied-05.JPG
soest-werkgebied-06.JPG
bottom of page