top of page
ontwikkelplan-tiel-wlp-nacht.jpg

Door enkele culturele voorzieningen samen te brengen op één locatie bij de Westluidensepoort, beoogde de gemeente Tiel in 2010 een betere synergiewerking en een sterkere rol voor het cultureel programma te genereren. Met het accommoderen van 500 parkeerplaatsen kon bovendien een bijdrage worden geleverd aan het autovrij maken van (overstromingsgevaarlijke) buitendijkse parkeervelden. 

 

In een kort en intensief ontwerpproces heeft John Breen (toen werkzaam bij Urhahn) samen met de gemeente een gebiedsconcept opgesteld dat het wensprogramma bijeen brengt. Het concept gaat ruimtelijk in op bijzondere ligging, deels binnen de oude stadsmuur en deels in de eerste uitbreidingszone erbuiten. Hiermee wordt het culturele Tielse programma een fysiek onderdeel van de kenmerkende stadsopbouw. Na een financiële check is dit concept omgezet in een plan. Dit proces inclusief de raadsbehandeling over het begrotingsbesluit heeft slechts 5 maanden in beslag genomen. 

 

Vanuit het plan heeft John een ambitiedocument samengesteld. Hierin zijn de ruimtelijke en programmatische ontwikkeluitgangspunten opgenomen. Dit document is een belangrijk onderdeel van een tender geworden waarop VolkerWessels als ontwikkelaar het definitieve plan heeft uitgewerkt. Hiervoor werkten zij samen met De Zwarte Hond architecten. Het project is gerealiseerd. 

OPDRACHTGEVER gemeente Tiel

PERIODE Ontwerp 2010, start bouw 2014, oplevering 2017 

TYPE GEBIED Stedelijk

TYPE PROJECT Gebiedsconcept, Ontwikkelplan, Ambitiedocument

ontwikkelplan-tiel-wlp-waal.jpg
ontwikkelplan-tiel-wlp-organisatie.jpg
ontwikkelplan-tiel-wlp-concept.jpg
ontwikkelplan-tiel-wlp-05.JPG
ontwikkelplan-tiel-wlp-03.JPG
ontwikkelplan-tiel-wlp-04.JPG
ontwikkelplan-tiel-wlp-bouwput.JPG
ontwikkelplan-tiel-wlp-01.JPG
ontwikkelplan-tiel-wlp-06.JPG
bottom of page