top of page

Om de metropolitane samenhang tussen Zaanstad en Amsterdam te verbeteren is Heeft John Breen (toen in dienst bij Urhahn) een gebiedsverkenning uitgevoerd voor het Zaanse deel van de verbindingszone tussen de twee steden, ter plaatse van de industriegebieden Zuiderhout, Hembrugterrein en de Achtersluispolder. In drie scenario's met verschillende (verlegging van de huidige) hindercontour en focus zijn de ontwikkelmogelijkheden getest, en in een 'wenkend perspectief voor 2040' is er een vrije interpretatie gedaan van de kansen voor Zaanstad om zich meer naar het Noordzeekanaal te openen. Naast de wensen en mogelijkheden zijn ook de consequenties en condities in beeld gebracht. 

OPDRACHTGEVER Gemeente Zaanstad

PERIODE 2009 

TYPE GEBIED Waterkant, Werkgebied 

TYPE PROJECT (Toekomst)visie

zaanstad aan het ij-visie-mond.jpg
zaanstad aan het ij-visie-dijk.jpg
zaanstad aan het ij-visie-haven.jpg
bottom of page