top of page

Op een steenworp afstand van de historische binnenstad van Zwolle ligt een perceel van Wehkamp. Op dit perceel (ca. 4,7 ha) staat een kantoorgebouw dat in verschillende periodes is (aan)gebouwd of verbouwd. Verder wordt er vooral geparkeerd. BREEN stedenbouw heeft op verzoek van Wehkamp een verkenning gedaan naar mogelijkheden voor herontwikkeling van de kavel indien de kantoorfunctie van Wehkamp in de toekomst naar een nadere locatie zou verhuizen.  

 

Met een herontwikkeling kan overlast van de snelweg worden gebufferd en bebouwing worden gerealiseerd die qua schaal beter aansluit bij de bebouwing van de (historische) binnenstad. Omdat het terrein relatief groot is kan er aan een diversiteit aan functies (wonen, werken, voorzieningen) ruimte worden geboden. In de gemeentelijke visie is tevens de noodzaak geformuleerd om voor verschillende doelgroepen te bouwen, met de voorwaarde dat deze bebouwing aantrekkelijk is en door de jaren ook voor andere doelgroepen geschikt blijft. Dat zijn eigenschappen die een ‘oude’ en duurzame stad kenmerken: aantrekkelijke openbare ruimte en gebouwen geschikt voor meerdere functies. 

 

De verkenning die BREEN stedenbouw voor deze locatie heeft gedaan, beantwoordt meerdere duurzaamheidsopgaven. Het stratenpatroon sluit goed aan op de bestaande structuur van de stad, er ruimte is voor groen in de straten (voor schaduwwerking en opvang regenwater), groen op de bebouwing en de parkeeroplossingen die nu noodzakelijk zijn, kunnen zo nodig hoogwaardig worden hergebruikt voor andere functies als deze in de toekomst minder nodig blijken te zijn. 

OPDRACHTGEVER Wehkamp

PERIODE medio 2019 – begin 2020  

TYPE GEBIED Stedelijk, Werkgebied

TYPE PROJECT Ruimtelijke verkenning, (Toekomst)visie

bottom of page